Tên Công ty: Công ty TNHH Công nghệ cao Smarttech

Địa chỉ: Thôn Thọ Khánh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Mã số thuế: 2500622443

Tên tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ cao Smarttech

Số tài khoản: 42510001157543

Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc