Công ty TNHH Công nghệ cao Smarttech

– Địa chỉ: Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc

– Di động: 037.861.68.68

– Email: smarttechco.ht@gmail.com

– Website: http://smarttech102.com

– FanPage: Smarttechco.ht